همکاری با ما

شرکت مهام اندیشان فاطر عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای به جهت تکمیل پرسنل خود در پی جذب یک خانم آشنا به کامپیوتر و علاقه مند به یادگیری است.

ما بیشتر دنبال جذب یک هم تیمی هستیم. اگر علاقه مند به یادگیری هستین. نگران مهارت های مورد نیاز نباشید در کنار ما  می توانید یادبگیرید.

       ارسال رزومه:                   

آخرین مهلت ارسال رزومه:

1402/06/15